Ile haseł mogę zaszyfrować na jednej karcie?

Na każdej karcie da się zaszyfrować od 1 do 4 haseł lub kodów:

  • pierwsze hasło/ kod: cyfry będą do odczytu zawsze w lewej górnej części zielonego owalu,
  • drugie hasło/ kod: cyfry będą do odczytu zawsze w prawej górnej części zielonego owalu,
  • trzecie hasło/ kod: cyfry będą do odczytu zawsze w lewej dolnej części zielonego owalu,
  • czwarte hasło/ kod: cyfry będą do odczytu zawsze w prawej dolnej części zielonego owalu.

Korzystając z kilku kart, możesz podzielić hasła tematycznie – osobno hasła związane z bankami, osobno związane z innymi usługami, itp.