Instrukcja kodowania

Instrukcja kodowania

 1. Wybierz JEDNO uniwersalne słowo klucz – coś, co dobrze Ci się kojarzy, co jest nieoczywiste dla osób Cię znających. (Więcej o wskazówkach doboru słowa szyfru znajdziesz w Częstych pytaniach). Dla zobrazowania całego zamysłu oraz wyjaśnienia instrukcji my wybraliśmy nasz ulubiony owoc – poziomkę.
 2. Przygotuj sobie czystą kartkę i długopis.
 3. Zapisz wybrane słowo na kartce w ten sposób:
 4. POZIOMKA

 5. Załóżmy, że masz do zakodowania (zaszyfrowania) takie skomplikowane hasło:
 6. 54_32#1

  Zapisz je pod słowem w następujący sposób:

  P O Z I O M K A
  5 4 _ 3 2 # 1  

  W naszym przykładzie więc:

  P=5 O=4 Z=_ I=3 O=4 M=# K=1
 7. Teraz czas na zapisanie tego szyfru na karcie – użyj do tego załączonego markera permanentnego. Na karcie pod każdą literze literą widzisz zielony owal podzielony na 4 części. Dla łatwiejszego zapamiętania obierz sobie np. zawsze lewe górne narożniki zielonego owalu. I tak:
  • Pod „P” w lewym górnym rogu wpisujesz 5
  • Pod „O” w lewym górnym rogu wpisujesz 4
  • Pod „Z” w lewym górnym rogu wpisujesz _
  • Pod „I” w lewym górnym rogu wpisujesz 3
  • Itd.

  1

  Gdy skończysz, możesz w identyczny sposób na tej samej karcie zaszyfrować jeszcze co najmniej drugie hasło czy kod. Teoretycznie jest miejsce na 4 hasła, by jednak można je było zakodować, litery w haśle uniwersalnym („poziomka”) nie mogą się powtarzać. Gdy uniwersalne hasło zawiera 3 lub 4 te same litery, wówczas na naszej karcie zapiszesz wyłącznie jedno hasło czy kod.
  W celu zakodowania kolejnego hasła powtórz kroki z pkt. 2-5 instrukcji, wypełniając kolejne narożniki (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) dla kolejnych haseł.

 8. Po zaszyfrowaniu wpisaniu wszystkich haseł następuje etap szyfrowania: polega on na wypełnieniu pozostałych pól nic nieznaczącymi cyframi lub literami – zupełnie dowolnymi. Dzięki temu karta staje się całkowicie nieczytelna dla osoby postronnej. Nawet gdy ją zgubisz lub stracisz (sugerujemy dla własnego bezpieczeństwa pomyśleć o drugiej, karcie która będzie bezpiecznie leżeć w domu), to pamiętając ideę szyfrowania oraz swoje słowo klucz, bez trudu odszyfrujesz swoje hasło. No bo o Twoim ulubionym owocu – poziomce nie zapomnisz!:)
 9. Dodatkowo na karcie możesz zapisać, do czego ona służy. W polu INFO możesz skrótowo zapisać sobie, czego dotyczy szyfrowanie, np. bank, PIN telefon, loginy, ID i in. Oczywiście nie wpisujesz tam swojego słowa szyfru! Dodając do tego jeszcze cyfrę (w naszym przykładzie 7) możemy zaznaczyć sobie, z ilu cyfr czy liter składa się nasz ważny kod. Będzie to ważne, jeśli będziesz posiadał kilka kart z kilkoma zaszyfrowanymi kodami czy hasłami.

  2

Ważne uwagi dodatkowe:

 • W naszym przykładzie cyfry kodu do zaszyfrowania są zapisywane w lewej górnej części owalu pod literami, ale układ cyfr na tarczy zależy tylko od Ciebie.
 • Zachowując schemat szyfrowania na jednej Karcie kodów Niezapominajka i wybierając na hasło uniwersalne słowo, w którym nie powtarzają się litery, możesz zaszyfrować 2, 3 a nawet 4 trudne do zapamiętania kody. I tak np.:
  • pierwszy kod – cyfry będą do odczytu zawsze w lewej górnej części zielonego owalu,
  • drugi kod – cyfry będą do odczytu zawsze w prawej górnej części zielonego owalu,
  • trzeci kod – cyfry będą do odczytu zawsze w lewej dolnej części zielonego owalu,
  • czwarty kod – cyfry będą do odczytu zawsze w prawej dolnej części zielonego owalu.
 • Pokazana metoda szyfrowania jest na tyle pewna, że dla ułatwienia zalecamy stosowanie do wszystkich kodów czy haseł, które chcemy zaszyfrować JEDNEGO naszego wybranego słowa.

Masz pytania lub wątpliwości?
Zajrzyj do działu Częstych pytań lub zadzwoń!